Start

Wil je deze omgeving verlaten en met Colin mee?

Do you want to leave this environment and go with Colin?

Daring

Wij zijn een klantgerichte organisatie. Wij gaan een stap verder en vechten voor onze klanten. We houden ervan te experimenteren, risico’s te nemen en onze creativiteit uit te dagen. Wij zijn klantkampioen. Wij worden sterker door de status quo uit te dagen.

We are a customer-centric organization. We go the extra mile and fight for our customers. We love to experiment, take risks and challenge our own creativity. We are a customer champion. We grow stronger to challenge the status quo.

Ownership

We nemen de volledige verantwoordelijkheid en zijn aansprakelijk voor alles wat we doen. Onze mensen zijn wendbaar en veerkrachtig. Omdat we onze klanten altijd in gedachten hebben, staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom laten we dingen nooit zomaar aan anderen over om op te lossen. Wij nemen verantwoordelijkheid voor alle projecten en oplossingen.

We take full responsibility and are accountable for everything we do. Our people are agile and resilient. Because we always have our customers in mind, we strongly care about quality. That is why we never just leave things for others to solve. We take ownership of projects and solutions.

Collaboration

Bij T-Mobile steunen wij elkaar in ons werk. We creëren een veilige omgeving en zoeken en geven eerlijke feedback. Daarnaast luisteren we naar collega’s, partners en klanten en delen we kennis en inzichten met elkaar. We blijven elkaar uitdagen om ons werk te verbeteren. En we houden ervan om onze successen samen te vieren!

We support each other in our work. We create a safe environment and seek and provide honest feedback. We listen to colleagues, partners and customers and we share knowledge and insights to challenge each other to improve our work. We also love to celebrate our successes!

Learning

Alleen door onszelf iedere dag uit te dagen kunnen we ons doel vervullen in deze uiterst competitieve en snel veranderende wereld. We delen een ruimdenkende cultuur die draait om vrijheid van gedachten, ideeën en diversiteit.

Only by challenging ourselves every day, we can fulfill our purpose in this highly competitive and rapidly changing world. We share an open-minded culture that revolves around freedom of thought, ideas and diversitiy.

Klik op een kernwaarde om er meer over te weten te komen.

Click on a core value to learn more about it.

Soms gaat er iets niet helemaal zoals een klant wil. Dat kan. Jij staat deze klant dan te woord. Hoe zou jij jezelf het beste omschrijven?

Sometimes things don't quite go the way a customer wants. That can happen. You will then speak to this customer. How would you best describe yourself?

Ruim 7 miljoen klanten maken iedere dag gebruik van ons netwerk. T-Mobile heeft al 5 jaar op een rij het beste en snelste netwerk van Nederland. Wat zie jij als een van jouw beste kwaliteiten?

More than 7 million customers use our network every day. T-Mobile has had the best and fastest network in the Netherlands for 5 years in a row. What do you see as one of your best qualities?

Omdat we onze klanten centraal zetten staat kwaliteit voorop! Wat is jouw grootste kwaliteit?

Because we put our customers first, quality comes first! What is your greatest quality?

T-Mobile is al sinds 1999 dé challenger in de telecombranche. Maar wist jij dat het mobiele netwerk van T-Mobile, het snelste en beste mobiele netwerk van Nederland is? Wat is jouw beste kwaliteit?

T-mobile has been the challenger in the telecom industry since 1999/ But did you know that T-Mobile's mobile network is the fastest and best mobile network in the Netherlands? What is your best quality?

Iedereen kent T-Mobile als dé challenger in de telecombranche. Maar weet jij ook dat T-Mobile zich met nog veel meer bezig houdt? Om welke kwaliteit denk je dat jij bekend staat?

Everyone knows T-Mobile as the challenger in the telecom industry. But did you know that T-Moible is also involved with much more? What quality do you think you are known for?

T-Mobile is dé challenger in de telecombranche. Maar weet jij ook dat T-Mobile zich met nog veel meer bezig houdt? Om welke kwaliteit denk je dat jij bekend staat?

Everyone knows T-Mobile as the challenger in the telecom industry. But did you know that T-Moible is also involved with much more? What quality do you think you are known for?

In onze T-Shops werk je in de frontlinie. In direct contact met de klant laat je zien dat Telecom beter, sneller en simpeler kan. Hoe zou jij jezelf het beste omschrijven?

In our T-Shops you work on the front line. In direct contact with the customer you show that Telecom can be better, faster and simpler. How would you best describe yourself?

T-Mobile, je kent ons vast wel, de magenta telefoonprovider, die al vijf jaar op rij het beste mobiele netwerk van Nederland heeft. Wat is jouw beste kwaliteit?

T-Mobile, you probably know us, the magenta telephone provider, which has had the best mobile network in the Netherlands for five years in a row. What is your best quality?